Całun Turyński - ikona Męki Pańskiej

Kopia Całunu w Piekarach

W piekarskim sanktuarium kopia Całunu Turyńskiego znajduje się od marca 2019 roku. Został on uroczyście wprowadzony do bazyliki 10 marca podczas Mszy świętej w I niedzielę Wielkiego Postu. Poświęcony przez księdza proboszcza Krzysztofa Fulka, a następnie omodlony przez liczną grupę wiernych, którzy przez kolejne dni przeżywali rekolekcje poświęcone ranom Chrystusa odbitym na Całunie, nie tylko wzbudził ogromne zainteresowanie, ale także rozbudził pobożność przybywających do Piekar pielgrzymów. Rekolekcje przed Całunem prowadził paulista, ks. Zbigniew Dudek. Zakończyły się one procesją pokutną do kościoła kalwaryjskiego, w którym przygotowane zostało miejsce, gdzie przechowywany będzie ta cenna pamiątka przypominająca o zbawczej Męce Chrystusa. Wprowadzeniu Całunu towarzyszyły także nabożeństwa Męki Pańskiej połączone z adoracją Oblicza Jezusa. W trzy kolejne piątki przy współudziale Piekarskiego Bractwa Kalwaryjskiego oraz chóru kameralnego „Legato” medytowano poszczególne sceny związane z męką Bożego Syna. W śpiewie oraz towarzyszącej mu wymownej pantomimie przedstawione zostały m.in. spotkania Jezusa z Piłatem, Matką Bożą, Weroniką i Szymonem z Cyreny.

Zważywszy na obecną od ponad stu lat tradycję Obchodów Kalwaryjskich towarzyszących odpustom piekarskim oraz na dziedzictwo pasyjne Kalwarii, wydaje się iż kościół na Wzgórzu Cerekwica jest miejscem najbardziej odpowiednim do eksponowania Całunu.

Warto wspomnieć, iż kopia Całunu, która została wprowadzona do naszego sanktuarium pochodzi z Turynu, gdzie przechowywany jest oryginał. Potwierdzoną, turyńską kopię płótna pogrzebowego Chrystusa udało się otrzymać m.in. dzięki staraniom kapłana z Piekar - ks. Jakuba Tomaszewskiego. To on zabiegał w Turynie o kopię Całunu w wymiarach identycznych jak święta relikwia chrześcijaństwa. Z Turynu Całun powędrował do Rzymu, gdzie delegacja kapłanów sanktuarium odebrała go w grudniu 2018 roku. Kopia Całunu Turyńskiego ma więc oprócz materialnej symboliki również i duchową wymowę. Płótno to pochodzi bowiem z miejsca, gdzie przez wieki przechowywany jest oryginał, a jego droga do Piekar poprzedzona była modlitwą w Wiecznym Mieście i pielgrzymowaniem do miejsc związanych z Męką Pańską.

Modlitwa przed Całunem
  • W soboty Wielkiego Postu o godz. 10.45 na zakończenie drogi krzyżowej w kościele kalwaryjskim możliwa jest indywidualna modlitwai uczczenie Ran Chrystusa na Całunie.
  • Grupy pielgrzymkowe oraz pielgrzymi indywidualni mogą nawiedzić Całun wraz z przewodnikiem, po zgłoszeniu telefonicznym w centrum pielgrzymkowym dokonanym z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem (tel. 732 192 941, 500 278 677, 32 767 99 81)
  • Msza święta w kościele kalwaryjskim odprawiana jest w niedziele czerwca, lipca i sierpnia o godz. 13.00.
Krótka historia

Całun Turyński to według tradycji płótno, w które zgodnie z żydowskim nakazem zostało owinięte po śmierci ciało Pana Jezusa. Pierwsze wzmianki o tkaninie pogrzebowej Jezusa znajdujemy na kartach Ewangelii. Burzliwe są losy tej wyjątkowej relikwii. Na początku Całun przechowywano w Jerozolimie, później w Bizancjum i we Francji, a od XVII wieku znajduję się on w kaplicy królewskiej turyńskiej katedry na północy Włoch. Całun Turyński ma 4,36 m długości i 1,10 m szerokości. Na pierwszej połowie materiału widać odbicie postaci nagiego mężczyzny, ok. 1,83 m wzrostu, dobrze zbudowanego. Na drugiej połowie odbicie tego samego człowieka, ale z tyłu. Przełomowe w badaniach nad całunem okazały się te z 1898 roku, kiedy fotograf Secondo Pia wykonał zdjęcia płótna. Okazało się, że wizerunek na lnianym materiale powstały XIX wieków wcześniej to fotograficzny negatyw, który naświetlił się i utrwalił. Tym samym fotograf przypadkowo dokonał odkrycia pełnego wizerunku Chrystusa, czego nie dało się zobaczyć wcześniej ludzkim okiem. Secondo Pia pisał o tym wydarzeniu: „Pracując w mojej ciemni całkowicie zatopiony w czynnościach, czułem niewypowiedziane wzruszenie, widząc jako pierwszy Święte Oblicze na kliszy z taką wyrazistością, że wprost drętwiałem.” Do dnia dzisiejszego mimo wielu badań nie udało się określić w jaki sposób powstał wizerunek widoczny na płótnie. Ostatnie badania, opublikowane w minionym roku potwierdzają, iż sylwetka mężczyzny z Całunu powstała w niewyjaśniony dla nauki sposób, zaś datacja materiału wskazuje, że może on pochodzić z I wieku. Bez względu zarówno na wcześniejsze jak i współczesne badania, sam Całun już od dawien dawna uważany jest za największą i najcenniejszą relikwię Męki Pańskiej.

Na przestrzeni wieków rozwinął się kult cudownego oblicza Chrystusa z Całunu Turyńskiego. Dali o tym świadectwo kolejni papieże, którzy swoją obecnością i słowami w katedrze turyńskiej potwierdzili niejako prawdziwość płótna pogrzebowego Jezusa. Jan Paweł II w 1998 roku w Turynie powiedział: „To drogocenne płótno grobowe Jezusa może nam dopomóc w lepszym zrozumieniu tajemnicy miłości Syna Bożego do nas. Przed Całunem, wymownym i wstrząsającym wizerunkiem nieopisanej boleści, pragnę dziękować Bogu za ten szczególny dar, nad którym chrześcijanin musi się z miłością pochylić, okazując pełną gotowość do pójścia śladem Chrystusa. (…) Całun pozwala nam odkryć tajemnicę cierpienia uświęconego przez ofiarę Chrystusa, które stało się Źródłem zbawienia dla całej ludzkości”. Niech zatem dla nas wszystkich, parafian i pielgrzymów spotkanie z wizerunkiem Chrystusa ukrytym na płótnie Całunu będzie prawdziwym doświadczeniem miłości Boga, która najpełniej ukazała się w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu.

MODLITWA PRZED NAJŚWIĘTSZYM OBLICZEM Z CAŁUNU TURYŃSKIEGO

O Jezu, Tyś nam na świętym Całunie, którym było owinięte Twoje Przenajświętsze Ciało, zostawił znaki swej Męki, spraw miłościwie, abyśmy przez pokutę pokorę i miłość otrzymali łaskę Twego Miłosierdzia. W pokorze mego serca składam Ci, Boski Zbawicielu, doskonały akt żalu i skruchy. Przebacz mi, o Panie, wszystkie moje grzechy: grzechy mej młodości, grzechy wieku dojrzałego, grzechy mego ciała i mojej duszy, moje grzechy lenistwa i zaniedbania, moje ciężkie grzechy dobrowolne, grzechy które pamiętam i te których nie pamiętam, grzechy których nie pamiętam, grzechy które tak długo taiłem i te które uszły mej pamięci. Szczerze żałuję za każdy grzech śmiertelny i powszedni, za wszystkie grzechy popełnione od mego dzieciństwa aż do chwili obecnej. Wiem, że moje grzechy boleśnie zraniły Twoje czułe Serce, o mój Zbawicielu Miłosierny! Przez Twą tak okrutną i gorzką Mękę i przez Twoje pełne Ran Oblicze, którego obraz pozostał na Całunie, błagam Cię, racz mnie uwolnić od więzów zła, które mnie krępują. O mój Jezu, daruj mi wszystkie moje grzechy i zaniedbania i nie pamiętaj, jakim byłem. Daruj i oczyść moją duszę ze wszystkich błędów i wad, wzmocnij mego ducha darami Twej łaski i bądź miłosierny dla mnie, biednego grzesznika. Przemień moją duszę i rozpal me serce ogniem Twej miłości. Niech odtąd każda chwila mego życia będzie na Twoją chwałę. Ochraniaj mnie na wszystkich mych drogach i doprowadź szczęśliwie do niebieskiej Ojczyzny, gdzie Ty królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Jeśli chciałbyś włączyć się w organizację MISTERIUM poprzez:
grę aktorską, pomoc techniczną, dzielenie się talentami plastycznymi, wsparcie finansowe, modlitwę
lub gotów jesteś wesprzeć inne działanie Bractwa
zachęcamy do kontaktu i współpracy!