WIELKI NABÓR DO MISTERIUM W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Ruszają przygotowania do „Chwalebnego Misterium Męki Pańskiej” na piekarskiej kalwarii. Po raz piąty zostanie ono odegrane przez ponad stu aktorów w Niedzielę Palmową, Wielki Czwartek oraz Wielki Piątek. W tym roku przewodnim mottem będą słowa z Księgi Izajasza: „W Jego ranach…”. Wiążą się one z przybyciem do sanktuarium kopii Całunu Turyńskiego. Kopia ta została przekazana przez katedrę Turyńską. Na stałe będzie przechowywana w kościele na kalwarii, a Piekarskie Bractwo Kalwaryjskie przygotowało specjalne nabożeństwa do Męki Pańskiej, na które zaprasza w piątki Wielkiego Postu. Tradycja inscenizowania „żywej męki” Zbawiciela z roku na rok gromadzi coraz większe rzesze wiernych, którzy przybywają do Piekar, by głębiej przeżyć spotkanie z Chrystusem Ukrzyżowanym.

W przygotowanie „Chwalebnego Misterium Męki Pańskiej” angażuje się wielu wolontariuszy, którzy z roku na rok starają się upiększyć to dzieło i troszczą się, by z jak największą autentycznością oddać opisy ewangeliczne, mówiące o męce i śmierci Jezusa. Ich wspólne działania koordynuje „Piekarskie Bractwo Kalwaryjskie”, które jako stowarzyszenie kościelne zostało powołane w 2017 roku przez ks. arcybiskupa Wiktora Skworca, by propagować pobożność pasyjną i dbać o rozwój Piekarskiej Kalwarii, a także o zachowanie jej dziedzictwa tak materialnego, jak i duchowego.

„Misterium” to nie tylko inicjatywa lokalna. Do jego współtworzenia zaproszeni są wszyscy, którzy pragną dzieląc się swoimi talentami, wyrazić miłość do Chrystusa i Jego Matki. Organizatorzy zapraszają więc każdego, kto chciałby zaangażować się w to dzieło na spotkania informacyjne połączone z naborem nowych aktorów, które odbędą się 28.02, 12.03. oraz 21.03 w salkach za probostwem piekarskiej bazyliki. Najbardziej poszukiwani są aktorzy uczestniczący w scenach zbiorowych, a także statyści. Nieoceniona będzie również pomoc w ustawianiu dekoracji. Najcenniejszą ofiarą jaką można wspomóc „Misterium” jest bez wątpienia modlitwa. Dlatego gorąco o nią prosimy, bo wiemy doskonale, że bez Bożej pomocy i natchnienia Ducha Świętego żadne dzieło nawet najpiękniejsze nie wyda dobrych owoców.

Jeśli chciałbyś włączyć się w organizację MISTERIUM poprzez:
grę aktorską, pomoc techniczną, dzielenie się talentami plastycznymi, wsparcie finansowe, modlitwę
lub gotów jesteś wesprzeć inne działanie Bractwa
zachęcamy do kontaktu i współpracy!