Misterium Wniebowzięcia NMP

„…powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej”
(Breviarium fidei VI, 105)

Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej jest obecna w tradycji Kościoła niemalże od początku Jego istnienia. I choć jako dogmat wiary ogłoszona została przez papieża Piusa XII dopiero w 1950 r. to na przestrzeni w wieków wokół Uroczystości Zaśnięcia Maryi w wielu miejscach na świecie wykształciły się piękne zwyczaje, poprzez które ludzie wyrażają swą żywą więź z Matką Najświętszą.

Różne bywają nazwy tego kulminacyjnego wydarzenia z życia Niepokalanej: Wzięcie Maryi do nieba, Przejście, Zaśnięcie, Odpocznienie Maryi. Nie wszyscy ojcowie Kościoła, zwłaszcza na Wschodzie, byli przekonani o fizycznej śmierci Matki Bożej. Dlatego także Pius XII w swojej konstytucji apostolskiej nie mówi nic o śmierci, a jedynie o chwalebnym uwielbieniu ciała Maryi i jego wniebowzięciu. Kościół nie rozstrzygnął zatem, czy Maryja umarła i potem została wzięta do nieba z ciałem i duszą, czy też przeszła do chwały nie umierając, lecz „zasypiając”.

Zwyczaj urządzania procesji pogrzebowych towarzyszący Uroczystości Wniebowzięcia zachował się zarówno na świecie, jak i w Polsce, sięgając najczęściej do prawosławnej tradycji, mówiącej iż Maryja wpierw zasnęła, a następnie została wzięta do nieba: „Na trzy dni przed śmiercią – zgodnie z tradycją - nieopodal Góry Oliwnej ukazał się jej Archanioł Gabriel oznajmiając, że nadszedł czas jej odejścia ze świata. Przygotowawszy się i oznajmiwszy swą wolę, by pochowano ją pomiędzy mogiłami rodziców i św. Józefa, Bogurodzica cicho oddała duszę Bogu. U łoża jej nagle zajaśniała światłość i Chrystus w otoczeniu aniołów i świętych przyjął jej duszę. Rozproszeni po odległych miastach i krajach apostołowie prowadzeni mocą Bożą stawili się w Jerozolimie, nie było jednak wśród nich Tomasza. Po przygotowaniu ciała do pogrzebu, wedle żydowskiego nakazu, ze śpiewem żałobnych hymnów apostołowie podnieśli na swe ramiona trumnę i na czele uroczystej procesji skierowali się do groty, gdzie spocząć miało ciało Bogurodzicy. Jej ciało złożone zostało w grobie i założone kamieniem. Gdy po trzech dniach powrócił apostoł Tomasz i chciał ujrzeć Matkę Bożą - po odsunięciu kamienia ciała jej nie znaleziono. Dla wszystkich stało się jasne, że Maria Panna wzięta została do nieba. Wieczorem tegoż dnia wierni ujrzeli ją w przestworzach nieba, w chwale i w otoczeniu aniołów.

Również w piekarskim sanktuarium od kilku lat, obok wielkotygodniowego Misterium Męki Pańskiej możemy uczestniczyć w misterium związanym z Wniebowzięciem Najświętszej Maryi Panny.

Maryjne obchody odpustowe rozpoczynają się w wigilię Uroczystości Wniebowzięcia - 14.08. Po nieszporach odprawionych w bazylice wierni uczestniczą w symbolicznym obrzędzie Zaśnięcia Niepokalanej. Rozpoczyna go taneczna procesja młodych dziewcząt, które w rytm melodii żydowskiej zbliżają się do figury „śpiącej” Maryi. Ubrane są w białe suknie, a na ich głowach znajdują się wianki uplecione ze świeżych kwiatów. Oba te elementy wskazują na czystość i niewinność Matki Bożej. W takt muzyki okrywają Jej figurę delikatnym, zwiewnym całunem, unoszonym kilkakrotnie i powoli opadającym dla podkreślenia pogrążania się we śnie oraz wznoszenia duszy ku Bogu. Gest ten symbolicznie wyraża prawdę zawartą w dogmacie o Wniebowzięciu NMP: „z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej”. Następnie figura procesyjnie przenoszona jest na Rajki Plac obok bazyliki. Tam rozpoczyna się ceremonia przygotowania Matki Bożej do pogrzebu. Jej ciało zostaje obmyte, namaszczone olejami z Ziemi Świętej, okadzone i ubrane w szaty pogrzebowe, a następnie przyozdobione kwiatami. Po zakończeniu obrzędów na Rajskim Placu, barwna procesja, w której uczestniczy orkiestra, wierni w strojach ludowych, a także dzieci sypiące kwiaty wyrusza ze śpiewem na ustach na dróżki różańcowe. Figurę Niepokalanej niesie 11 Apostołów, podobnie jak we wschodniej tradycji, która mówi o nieobecności w tym czasie Apostoła Tomasza. Obchody w Wigilię Uroczystości Wniebowzięcia kończą się w kaplicy Grobu Matki Bożej.

W Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej – 15.08. przez cały dzień wierni mogą modlić się przed figurą Matki Bożej Wniebowziętej w kaplicy św. Rafała na Rajskim Placu. Po południu o godz. 13.45 wierni wyruszają na kalwaryjskie ścieżki, by rozważać tajemnice chwalebne różańca świętego. W czasie nabożeństwa ma miejsce obrzęd koronacji figury Matki Bożej. Uroczystości kończy procesja z figurą do bazyliki i nieszpory o godz. 15.00.

„O Niepokalana Dziewico, Matko Boga i ludzi! Wierzymy całą mocą w Twoje chwalebne, z duszą i ciałem, wyniesienie do nieba, gdzie jako Królową pozdrawiają Cię wszystkie chóry anielskie i wszystkie zastępy Świętych. Do tych głosów i my się przyłączamy, by wielbić i sławić Boga, który Cię wywyższył ponad wszystkie stworzenia swoje. Chcemy i my przynieść Ci w ofierze dań naszej pobożności i naszej miłości.”

(Pius XII)

Jeśli chciałbyś włączyć się w organizację MISTERIUM poprzez:
grę aktorską, pomoc techniczną, dzielenie się talentami plastycznymi, wsparcie finansowe, modlitwę
lub gotów jesteś wesprzeć inne działanie Bractwa
zachęcamy do kontaktu i współpracy!