TRWA NABOR AKTORÓW

DO MISTERIUM W PIEKARACH ŚLĄSKICH

W czasie Wielkiego Tygodnia 2020 roku już poraz szósty odbędzie się „Chwalebne Misterium Męki Pańskiej” na piekarskiej kalwarii. Najważniejsze wydarzenia zbawcze opisane w ewangeliach zostaną przybliżone wiernym przez ponad stu aktorów w Niedzielę Palmową, Wielki Czwartek oraz Wielki Piątek. W tym roku przewodnim mottem będą słowa „Wielka Tajemnica Wiary”. Wiążą się one z hasłem roku duszpasterskiego przeżywanym obecnie w Polsce i rozpoczynającym trzyletni cykl poświęcony pogłębionej katechezie na temat eucharystii. Mają one także odniesienie do kopii Całunu Turyńskiego, która w roku 2019 została przekazana do Piekarskiego Sanktuarium przez katedrę w Turynie. Na co dzień jest ona przechowywana w kościele na kalwarii i chętnie nawiedzana przez pielgrzymów (zgłoszenia w centrum pielgrzymkowym, tel. 500 278 677). Dla pogłębienia pasyjnej duchowości, jaka wpisana jest w działania Piekarskiego Bractwa Kalwaryjskiego, przygotowano specjalne nabożeństwa Męki Pańskiej, które odbędą się w trzy piątki Wielkiego Postu (28.02, 20.03, 27.03.2020).

Tradycja inscenizowania „żywej męki” Zbawiciela z roku na rok gromadzi coraz większe rzesze wiernych, którzy przybywają do Piekar, by głębiej przeżyć spotkanie z Chrystusem Ukrzyżowanym. W przygotowanie „Chwalebnego Misterium Męki Pańskiej” angażuje się wielu wolontariuszy, którzy z roku na rok starają się upiększyć to dzieło i troszczą się, by z jak największą autentycznością oddać opisy ewangeliczne, mówiące o męce i śmierci Jezusa. Ich wspólne działania koordynuje „Piekarskie Bractwo Kalwaryjskie”, które jako stowarzyszenie kościelne zostało powołane w 2017 roku przez ks. arcybiskupa Wiktora Skworca, by propagować pobożność pasyjną i dbać o rozwój Piekarskiej Kalwarii, a także o zachowanie jej dziedzictwa tak materialnego, jak i duchowego.

„Misterium” to nie tylko inicjatywa lokalna. Do jego współtworzenia zaproszeni są wszyscy, którzy pragną dzielić się swoimi talentami, wyrażając miłość do Chrystusa i Jego Matki. Zachęcamy więc każdego, kto chciałby zaangażować się w to dzieło do kontaktu z Bractwem poprzez centrum pielgrzymkowe (tel. 500 278 677). Najbardziej poszukiwani są aktorzy uczestniczący w scenach zbiorowych, a także statyści. Nieoceniona będzie również pomoc w ustawianiu scenografii i przygotowanie dekoracji. Najcenniejszą ofiarą jaką można wspomóc „Misterium” jest bez wątpienia modlitwa. Dlatego gorąco o nią prosimy, bo wiemy doskonale, że bez Bożej pomocy i natchnienia Ducha Świętego żadne dzieło nawet najpiękniejsze nie wyda dobrych owoców.

Jeśli chciałbyś włączyć się w organizację MISTERIUM poprzez:
grę aktorską, pomoc techniczną, dzielenie się talentami plastycznymi, wsparcie finansowe, modlitwę
lub gotów jesteś wesprzeć inne działanie Bractwa
zachęcamy do kontaktu i współpracy!