Misterium Męki Pańskiej

W Jego ranach...

Pierwsze Piekarskie Misterium Męki Pańskiej odbyło się w 1900 roku i wzięło w nim udział ok. 40 piekarzan. Inicjatorem, reżyserem, a jednocześnie kostiumologiem był Emil Wartini, który z dużą dbałością o szczegóły wykorzystał dopiero co poświęcone Kalwaryjskie Wzgórze. Już wtedy piekarskie Misterium przyciągnęło tłumy. Z biegiem lat ta piękna inicjatywa zniknęła, a na jej miejscu pozostały jedynie obchody kalwaryjskie, które stanowiły rozbudowaną programowo drogę krzyżową. Są one obecne w Sanktuarium także dzisiaj, towarzysząc odpustom przeżywnym na przełomie lipca i sierpnia.

Nowy impuls dla wskrzerzenia dawnych zwyczajów pojawił się w roku 2014, kiedy to wśród młodzieży z kilku piekarskich parafii zrodziła się myśl o reaktywowaniu odgrywania "Męki Pańskiej" w naturalnym, kalwaryjskim plenerze i nadania jej jeszcze większego rozmachu. Po niemal roku przygotowań i rozmów podjęto decyzję o zorganizowaniu "Misterium" w Wielkim Tygodniu roku 2015. Pretekstem do tej odważnej decyzji był również fakt, iż rok 2015 obchodzony był pod znakiem dwóch ważnych jubieuszy: 90-lecia pierwszej koronacji Cudownego Obrazu MB Piekarskiej oraz 90. rocznicy powstania Archidiecezji Katowickiej. Dla uczczenia tych pięknych wydarzeń, które miały przede wszystkim przypomnieć wszystkicm wiernym o bogactwie śląskich tradycji, wypracowanych przez ich przodków, a także ożywić na nowo pragnienie trwania przy Bogu, po niemalże 100 latach przerwy, na Piekarskie Wzgórze Kalwaryjskie powróciła INSCENIZOWANA DROGA KRZYŻOWA, tzw. "żywo męka". 

Każdorazowo "Misterium" opatrzone jest hasłem, swoistym programem wokół którego zbudowane są rozważania i homilie w trakcie obchodów:
2015 - "Ecce Homo" (oto człowiek)
2016 - "Misericordia" (miłosierdzie)
2017 - "Pragnę"
2018 - "Weźmijcie Ducha Świętego"
2019 - "W Jego ranach"
2020 oraz 2021 - Misterium zostało odwołane

Reżyserem przedsięwzięcia w latach 2015-2017 był Dominik Piórkowski. Obecnie funkcję tę przejął Mateusz Gorski. Trud organizacji tego ambitnego przedsięwzięcia wspiera Piekarskie Bractwo Kalwaryjskie, a także wiele osób, które przygotowywują kostiumy, dekoracje i poszukują aktorów. Z roku na rok wzrasta frekwencja zarówno wśród osób zaangażowanych w przygotowania, aktorów, jak i uczestników. Początkowo grupa organizatorów liczyła ok. 70 osób, obecnie jest to już 120 aktorów, statystów i pomocników technicznych. Do zaangażowania zaproszeni są wszyscy ludzie, zarówno młodzi jak i dorośli, tak z Piekar jak i innych miast. "Chwalebne Misterium Męki Pańskiej" to nie dzieło lokalne. Uczestniczą w nim wierni z wielu miast naszej archidiecezji, gdyż bez wątpienia przeżycie ostatnich dni z życia Jezusa, stąpając po Jego śladach wydeptanych przez setki pątkników na piekarskiej kalwarii to doświadczenie przemieniające ludzkie serca. Autentyzm, z jakim oddane są ewangeliczne sceny sprawia, że na wielu twarzach pojawiają się łzy. 

Niedziela Palmowa


Wielki Czwartek


Wielki Piątek


Plan "Chwalebnego Misterium Męki Pańskiej":

w latach 2015-2019

Niedziela Palmowa

godz. 9.30 - Wjazd Jezusa do Jerozolimy - przed kościołem kalwaryjskim
- poświęcenie palm
- procesja do Bazyliki
godz. 10.30 - Eucharystia
godz. 15.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Wielki Czwartek

godz. 9.00 - Gorzkie Żale (Bazylika)
godz. 9.30 - Rajski Plac -> Kalwaria
godz. 18.30 - Msza święta Wieczerzy Pańskiej (Bazylika)

Wielki Piątek

godz. 8.00 - Ciemna Jutrznia
godz. 9.00 - Gorzkie Żale
godz. 9.30 - Wyjście na Kalwarię
- stacje od Kajfasza aż do złożenia w grobie
godz. 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
godz. 18.30 - Liturgia Wielkiego Piątku (Bazylika)

Wielka Sobota

godz. 8:00 - Ciemna Jutrznia
godz. 20:00 - Liturgia Zmartwychwstania Pańskiego z Procesją Rezurekcyjną

Jeśli chciałbyś włączyć się w organizację MISTERIUM poprzez:
grę aktorską, pomoc techniczną, dzielenie się talentami plastycznymi, wsparcie finansowe, modlitwę
lub gotów jesteś wesprzeć inne działanie Bractwa
zachęcamy do kontaktu i współpracy!