Modlitwa członka Piekarskiego Bractwa Kalwaryjskiego

Panie Jezu Chryste, cierpiący Odkupicielu, którego Mękę i Śmierć pragniemy rozważać wędrując wspólnie po kalwaryjskich ścieżkach. Przymnóż nam darów potrzebnych do dobrego przeżycia świętych dni Triduum Paschalnego. Udziel Swego Ducha wszystkim zaangażowanym w przygotowanie „Chwalebnego Misterium Męki Pańskiej”. Wspomóż aktorów, którzy będą się wcielać w ewangeliczne postacie, by byli żywymi świadkami Dobrej Nowiny. Pobłogosław odpowiedzialnym za wszelkie działania techniczne, aby piękno zewnętrzne mogło otwierać uczestników misterium na głębię prawdy o Twojej nieskończonej miłości. Pobłogosław ten czas dobrą pogodą, aby trud podjętych przygotowań mógł wydać obfite owoce, a Twoje miłosierdzie płynące z Krzyża objąć jak największą liczbę wiernych. Dobry Boże, poślij Swoich aniołów, aby strzegli Wzgórza Kalwaryjskiego oraz wszystkich uczestników misterium od zasadzek złego ducha i czuwali nad przebiegiem tego niezwykłego spotkania z Chrystusem, naszym Umęczonym Zbawicielem. Amen.

Modlitwa aktora

Panie Jezu, Ty przez Twoje cierpienie i śmierć na Krzyżu przyniosłeś ludzkości dar pojednania. Ucz mnie każdego dnia iść za Twoim przykładem, z ufnością i pokorą znosząc dotykające mnie trudności. Otwórz moje serce, abym wszystkie moje zdolności i talenty potrafił wykorzystać dla głoszenia prawdy o miłości, jaka płynie  Krzyża. Udziel mi darów Ducha Świętego, bym z żywą wiarą zaangażował się w dzieło „Misterium Męki Pańskiej” i ku Twojej chwale jak najlepiej potrafię przedstawił ostatnie chwile Twego życia. Maryjo, Matko Bolesna pomóż mi w podejmowanych przeze mnie działaniach być świadkiem Dobrej Nowiny. Amen.

Akt osobistego poświęcenia się Najdroższej Krwi Chrystusa

W pełnej świadomości mojej nicości, a zarazem Twojej o miłosierny Zbawicielu wielkości, upadam do Twoich stóp i dziękuję Ci za tak wiele dowodów łask, które Ty mnie niewdzięcznemu stworzeniu okazałeś, a szczególnie, że Ty mnie przez Twoją Najświętszą Krew uwolniłeś z szatańskiej mocy zepsucia. W obecności mojej Matki Maryi, mojego Anioła Stróża, moich świętych Patronów, całego Dworu Niebieskiego, poświęcam się o Najukochańszy Jezu z całą szczerością serca, jak najdobrowolniej, Twojej Najdroższej Krwi, przez którą cały świat odkupiłeś od grzechu, śmierci i piekła. Ja… przyrzekam Ci, licząc na pomoc Twojej łaski, z całych mych sił i według mych możliwości, budzić i rozszerzać nabożeństwo do Twojej Najświętszej Krwi, ceny naszego Odkupienia, tak, aby Twa Krew, tak bardzo godna adoracji od wszystkich była uczczoną i uwielbioną. W ten sposób chcę moją niewierność przeciw Twojej Najdroższej Krwi i Miłości wynagrodzić i Tobie zadośćuczynić za tak liczne profanacje i znieważenia, które ludzie Twojej Najdroższej Cenie naszego zbawienia zadają. O! Gdyby można było moje własne grzechy, moją oziębłość i wszystkie zniewagi, którymi Ciebie o Najdroższa Krwi kiedykolwiek znieważyłem, unicestwić! Patrz o najukochańszy Jezu, oto ofiaruję Ci też miłość, cześć i uwielbienie, które Twoja Najświętsza Matka, Twoi wierni uczniowie i wszyscy Święci, Twej Najdroższej Krwi przynieśli. Proszę Cię, zechciej nie myśleć więcej mojej dotychczasowej niewierności i oziębłości, a wszystkim bluźniercom zechciej wszystko przebaczyć. Pokrop o Boski Zbawicielu Twoją Najdroższą Krwią mnie, jak również wszystkich ludzi, abyśmy Cię, o Ukrzyżowana Miłości Zbawiciela, od razu, całym sercem miłowali i cenę naszego Odkupienia po wszystkie czasy jak najdogodniej czcić mogli. Amen.

Modlitwa codzienne na Wielki Post

Panie Jezu Chryste, Ty dla nas przyjąłeś los ziarna pszenicy, które pada w ziemię i obumiera, by wydać plon obfity. W czasie Wielkiego Postu zapraszasz nas, byśmy kroczyli za Tobą drogą krzyża i przypominasz nam, że „ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”. My jednak jesteśmy przywiązani do naszego życia. Nie chcemy go porzucić, ale zachować je w całości dla siebie. Chcemy je posiąść, a nie ofiarować. Poprzez nasze wielkopostne wyrzeczenia oraz towarzyszenie Ci na Drodze Krzyżowej wzbudź w nas gotowość do upodobnienia się di Ciebie i dopomóż wybierać zawsze wolę Bożą, a nie naszą.
Krzyż - ofiara z nas samych - bardzo nam ciąży. Jednak na Twej Drodze Krzyżowej poniosłeś krzyż każdego z nas. Dźwigasz go od wieków, aż do dzisiaj: ze mną i dla mnie. W przedziwny sposób pragniesz, bym i ja teraz, jak niegdyś Szymon z Cyreny, niósł z Tobą Twój krzyż, a towarzysząc Ci, razem z Tobą ofiarował się dla odkupienia świata. Pomóż mi, by spełniane przeze mnie dzieła pokutne i uczynki miłosierdzia nie były jedynie pobożnymi epizodami, ale wypełniły całą moją duszę, otwierając ją na każdego napotkanego przeze mnie człowieka. Pomóż mi wędrować z Tobą drogą wielkopostnej przemiany i towarzyszyć Ci nie tylko szlachetnymi myślami, lecz przejść Twoją drogę sercem, z którego rodzić się będą dobre i bezinteresowne postanowienia. Dopomóż nam wejść na drogę krzyża całymi sobą i na zawsze na niej pozostać. Uwolnij nas od lęku przed krzyżem, od strachu przed wyśmianiem przez innych, od obawy, że nasze życie może się nam wymknąć, jeśli nie chwycimy wszystkiego co niesie. Pomóż nam demaskować pokusy, które obiecują życie, lecz których ułudy zostawiają w nas ostatecznie pustkę i zawód. Pomóż nam nie chcieć zawładnąć życiem, ale je dawać. Dopomóż, abyśmy towarzysząc Ci na drodze pszenicznego ziarna, znaleźli w „traceniu życia” drogę miłości, drogę, która prawdziwie daje życie, życie w obfitości. kard. J. Ratzinger

Uwielbienie Krzyża Świętego

O Krzyżu święty, na którym Chrystus Pan był ukrzyżowany! Oto ja nędzny grzesznik do stóp Twoich upadam i całując twe święte Drzewo, obciążone drogim skarbem ciała Zbawiciela mojego, przyciskam Cię do niegodnych ust moich, powtarzając stokrotnie: bądź uczczony, bądź uwielbiony.
O Krzyżu Święty, Krzyżu najdroższy Jezusa Chrystusa! Drzewo Twe twarde, słodkie wydaje owoce i woń z niczym nie porównaną. Tyś ozdobione kwiatami cnót wszelkich. O Krzyżu Święty, Tobie się słuszna cześć od nas należy! Ty uzdrawiasz choroby duszy i ciała, Ty sprawiedliwym niebo otwierasz, Ty grzesznikom przebaczenie wyjednujesz.
O Krzyżu święty! Drzewo twe ozdobniejsze nad wszystkie cedry. Krzyżu świetniejszy nad wszystkie blaski świata, jedynie godny naszej czci i miłości. Bądź uwielbiony, bądź pochwalony po wszystkie wieki. Nie odrzucaj nas biednych grzeszników, którzy się do Ciebie ze skruszonym sercem i ufnością uciekamy. Bądź naszym przewodnikiem w życiu, bądź światłem naszym w ciemnościach, pociechą w utrapieniach, osłoną i podporą w smutkach. W godzinę śmierci wzmacniaj naszą wiarę, pobudzaj w nas nadzieję i rozpalaj miłość Bożą, abyśmy ożywieni tymi cnotami, pragnęli połączyć się z Panem naszym, Jezusem Chrystusem, który na Tobie zawieszony umarł z miłości do nas.
O Krzyżu święty! U stóp Twoich składam duszę moją, serce moje, wszystkie myśli moje, a spoglądając na Jezusa Chrystusa na Tobie zawieszonego, na Maryję pod Tobą stojącą, łączę z nimi moje cierpienia i mam nadzieję, że Krew Jezusa z Ciebie spływająca, obmyje grzechy moje, a łzy Maryi, które tu wylewała, ukoją moje cierpienia.
O Krzyżu święty! Zbaw mnie i wszystkich miłych mojemu sercu: zbaw przyjaciół i nieprzyjaciół moich, ochraniaj nasz Kościół święty od wrogów i niepokoju, ochraniaj nasz kraj, nasze miasto od powietrza, głodu, ognia i wojny. Spraw to swoją świętą mocą, abyśmy Twoją dzielność wychwalali wszyscy, za Twym światłem postępowali przez całe życie i na wieki oglądali w niebie zbawiciela Pana. O Krzyżu Święty Chrystusowy! Zasłoń mnie i broń od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Amen.

Modlitwa w intencji Misterium

Panie Jezu Chryste, cierpiący Odkupicielu, którego Mękę i Śmierć pragniemy rozważać wędrując wspólnie po kalwaryjskich ścieżkach. Udziel Swego Ducha wszystkim zaangażowanym w przygotowanie „Chwalebnego Misterium Męki Pańskiej”. Przymnóż nam darów potrzebnych do dobrego przeżycia świętych dni Triduum Paschalnego. Wspomóż aktorów, którzy będą się wcielać w ewangeliczne postacie, by byli żywymi świadkami Dobrej Nowiny. Pobłogosław odpowiedzialnym za wszelkie działania techniczne, aby piękno zewnętrzne mogło otwierać uczestników misterium na głębię prawdy o Twojej nieskończonej miłości. Pobłogosław ten czas dobrą pogodą, aby trud naszych przygotowań mógł wydać obfite owoce, a Twoje miłosierdzie płynące z Krzyża objąć jak największą liczbę wiernych. Dobry Boże, poślij nam Swoich aniołów, aby strzegli Wzgórza Kalwaryjskiego i wszystkich uczestników misterium od zasadzek złego ducha i czuwali nad przebiegiem tego niezwykłego spotkania z Chrystusem, naszym Umęczonym Zbawicielem. Amen.

Modlitwa rozesłania przed Misterium

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w Swej nieskończonej miłości posłałeś na świat Swego Syna, Jezusa Chrystusa, aby ostatecznie pokonał zło i przyniósł ludzkości nową nadzieję. Poślij obecnych tu aktorów i posługujących przy organizacji Chwalebnego Misterium Męki Pańskiej do tych, którzy jeszcze nie przyjęli prawdy o zwycięskiej mocy Krzyża. Niech przez modlitwę i rozważanie ostatnich chwil z życia Jezusa dostąpią prawdziwego nawrócenia i staną się Twoimi świadkami w Chrystusie wywyższonym na Krzyżu i Zmartwychwstałym. Amen.

Modlitwa do Najświętszego Oblicza z Całunu

Jezu, Tyś nam na świętym Całunie, którym było owinięte Twoje Przenajświętsze Ciało, zostawił znaki swej Męki, spraw miłościwie, abyśmy przez pokutę pokorę i miłość otrzymali łaskę Twego miłosierdzia. W pokorze mego serca składam Ci Boski Zbawicielu doskonały akt żalu i skruchy. Przebacz mi o Panie wszystkie moje grzechy: grzechy mej młodości, grzechy wieku dojrzałego, grzechy mego ciała i mojej duszy, moje grzechy lenistwa i zaniedbania, moje ciężkie grzechy dobrowolne, grzechy które pamiętam i te których nie pamiętam, grzechy które tak długo taiłem i te które uszły mej pamięci. Szczerze żałuję za każdy grzech śmiertelny i powszedni, za wszystkie grzechy popełnione od mego dzieciństwa aż do chwili obecnej. Wiem, że moje grzechy boleśnie zraniły Twoje czułe Serce, o mój Zbawicielu Miłosierny! Przez Twą tak okrutną i gorzką Mękę i przez Twoje pełne Ran Oblicze, którego obraz pozostał na Całunie błagam Cię, racz mnie uwolnić od więzów zła, które mnie krępują. O, mój Jezu, daruj mi wszystkie moje grzechy i zaniedbania i nie pamiętaj jakim byłem. Daruj i oczyść moją duszę ze wszystkich błędów i wad wzmocnij mego ducha darami Twej łaski i bądź miłosierny dla mnie biednego grzesznika. Przemień moją duszę i rozpal me serce ogniem Twej miłości. Niech odtąd każda chwila mego życia będzie na Twoja chwałę. Ochraniaj mnie na wszystkich mych drogach i doprowadź szczęśliwie do Niebieskiej Ojczyzny gdzie Ty królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa Piekarskich Pątników

Piekaryś sobie obrała Panno Maryja!
Jest ozdobą Twoją ta Kalwaryja.
Góra święta obstrojona,
męka Pańska przedstawiona, dla grzeszników.
Opłakuj tu duszo moja Rany Jezusa!
Którym i ty winna jesteś, żałuj więc dzisiaj.
Odpuść Jezu nieprawości,
Udziel nam Twojej miłości, prosimy Ciebie.
Z Serca Twego balsam płynie na nasze rany!
Prosim daruj długi nasze Jezu kochany.
Będziem słuchać głosu Twego,
Bedziem miłować bliźniego, o dobry Jezu!
Witajcie tu do Maryi wy pątniczkowie!
Którzy tu przychodzicie ulżyć sobie,
Przed Cudownym Obrazem.
Westchnijcie wszyscy razem do Maryi.
U tej Pani w Cudownym Obrazie,
Każdy grzesznik u Niej łaskę znajdzie,
U Pani Kalwaryjskiej.
U Maryi Piekarskiej, Matuchny naszej,
Złóżmy swoje boleści serdeczne,
Zaśpiewajmy Jej społecznie.
Witaj Pani Piekarska,
Maryjo Kalwaryjska, ratuj grzeszników!
Przychodzim tutaj do Ciebie, Panno Maryja,
Odwiedzić miejsce święte, ta Kalwaryja.
Ty nam łaski udzielasz,
Z Synem Twoim pojednasz, Panno Maryja!
Dziękujemy Maryjo za tyle darów,
A żeśmy nie są godni Twoich ofiarów,
Ty się modlisz za nami,
Nędznymi grzesznikami, do Twego Syna.
Dziękujemy grzesznicy Panno Maryja,
Za cudowne miejsce Twe, za Kalwaryja.
Męki Syna twojego,
Zbawienie dla grzesznego, Panno Maryja.
Przychodzim tutaj do Ciebie jako grzesznicy!
Abyśmy też odwiedzili święte Gradusy.
Pana Jezusa błagać,
Mękę Świętą rozważać. Zdrowaś Maryja!
Tutaj Krzyżem upadamy przed Twym Obrazem!
Serca nasze rozczulamy nad życiem naszym.
Wysłuchaj nasze wzdychanie,
Maryja nasze kochanie dla grzeszników.
Proś za nami Syna Twego, Orędowniczko!
My się ku Tobie uciekamy nasza Maciczko,
Uproś grzechów darowanie,
Z Tobą w Niebie Królowanie, na wieki. Amen.
(ułożona przez Tomasza Nowaka w roku 1890)

Jeśli chciałbyś włączyć się w organizację MISTERIUM poprzez:
grę aktorską, pomoc techniczną, dzielenie się talentami plastycznymi, wsparcie finansowe, modlitwę
lub gotów jesteś wesprzeć inne działanie Bractwa
zachęcamy do kontaktu i współpracy!