Kaplice - Stacje Drogi Krzyżowej

Kaplice zaprojektowane przez ojca Wladysława Schneidera OFM zbudowane są w różnych stylach architektonicznych i urozmaiconym układzie urbanistycznym. Rozmieszczono je tak, aby ułatwić pielgrzymom swobodne przemieszczanie się. We wszystkich kaplicach nad drzwiami, umieszczono pod charakterystycznymi czarnymi szybkami w kształcie krzyża kamyki z Jerozolimskiej Drogi Krzyżowej. Stacje I – X oraz XIV to osobne budynki, XI – XIII umiejscowione są na szczycie Kalwarii i pomyślane zostały jako kościół, a poszczególne sceny drogi krzyżowej wyrażają zespoły rzeźb umieszczone w trzech wnękach nad wejściami.

We wschodniej części Kalwarii znajduje się Ogród Getsemani. W tym już w 1890 roku posadzono 42 gatunki egzotycznych drzew i krzewów. Jest też Góra Oliwna z rzeźbą Chrystusa modlącego się przed męką i kamienne figury śpiących Apostołów: Piotra, Jakuba i Jana. W roku 2017 staraniem Piekarskiego Bractwa Kalwaryjskiego ufundowana została zniszczona przed laty brakująca stacja obchodów kalwaryjskich, tzw. Zdrada Judasza. Rzeźby Jezusa i Judasza wykonał słynny Zakład Sztuki Kościelnej Schaefer z Piekar Śląskich. Całość zamyka most na rzece Cedron. Dawniej płynął pod nim strumyk, który z biegiem lat zniknął z uwagi na bliskie usytuowanie kopalni.

Sceny z ostatnich dni Chrystusa, poprzedzające bezpośrednio wyrok u Piłata przedstawiają ponadto dodatkowe kaplice: Wieczernik, Dwór Annasza, Pałac Kajfasza i najbardziej okazała z kaplic: Pałac Heroda. Osobliwą Kaplicą są Gradusy - Święte Schody, po których po dziś dzień tradycyjnie przechodzi się na kolanach i boso. Uzupełnieniem architektury „piekarskiej Jerozolimy” są także: Brama Wschodnia oraz Ukamienowanie św. Szczepana i kaplica św. Heleny, która wg przekazów historycznych odnalazła Krzyż Chrystusa.

Kaplice Różańcowe

Na obrzeżu wzgórza, wzdłuż kalwaryjskiego muru zbudowano 15 kaplic, odpowiadających kolejnym tajemnicom różańca świętego. Zróżnicowanie poszczególnych części różańca uwidoczniono w zastosowanych stylach architektonicznych. Zaprojektowano Dodatkowo wzniesiono kaplicę grobu Matki Bożej (pierwotnie był to grób Pana Jezusa), w której znajduje się figura Matki Bożej Zaśniętej, noszona w uroczystej procesji 14 sierpnia.

Kalwaria - cienista świątynia

Równocześnie z budową kaplic sadzono drzewa. Wzdłuż kalwaryjskich ścieżek i między kaplicami rosną okazy buka zwyczajnego i robinii akacjowej, a także drzewa o pięknym pokroju jak klony zwyczajne, jawory, lipy drobno- i szerokolistne, kasztanowce zwyczajne, sosny zwyczajne i modrzewie europejskie. Pokryte bogatą roślinnością kalwaryjskie wzgórze stanowi jedyną w swoim rodzaju zacienioną i wyciszoną oazę, z niepowtarzalną atmosferą sprzyjającą wypoczynkowi, rozmyślaniom i modlitwie.


BRAMA KALWARII OTWARTA JEST W GODZINACH:
Styczeń - Marzec: 7:00 - 17:00
Kwiecień - Wrzesień: 7:00 - 20:00
Październik - Grudzień: 7:00 - 17:00

Jeśli chciałbyś włączyć się w organizację MISTERIUM poprzez:
grę aktorską, pomoc techniczną, dzielenie się talentami plastycznymi, wsparcie finansowe, modlitwę
lub gotów jesteś wesprzeć inne działanie Bractwa
zachęcamy do kontaktu i współpracy!