Fenomen piekarskiego Misterium

Od roku 2015 w okresie Wielkiego Tygodnia w piekarskim sanktuarium odbywa się Chwalebne Misterium Męki Pańskiej. W Wielki Piątek – w dzień centralnych uroczystości na kalwarii gromadzą się tłumy pątników. W przygotowanie tego niezwykłego artystyczno - modlitewnego wydarzenia zaangażowanych jest ponad sto osób. Każdej edycji misterium towarzyszy hasło, swoista myśl przewodnia, wokół której skoncentrowane są rozważania wykorzystane w czasie wędrówki po kalwarii. Kilkutysięczna grupa pątników wsłuchuje się w medytacje odczytywane przy poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej. W misterium uczestniczą także katowiccy biskupi, którzy wygłaszają okolicznościową homilię z balkonu pałacu Piłata.

Chwalebne Misterium Męki Pańskiej, to swoista podróż w czasie do wydarzeń sprzed ponad 2000 lat. Serię plenerowych przedstawień rozpoczyna scena wjazdu Jezusa do Jerozolimy oraz wypędzenia przekupniów, która rozgrywa się w Niedzielę Palmową. Wydarzenie to przyciąga wielu mieszkańców Piekar Śląskich i miast ościennych, szczególnie dzieci, które trzymając w ręku palmy wiwatują na cześć zbliżającego się Jezusa, a po odegranych inscenizacjach i poświęcaniu palm udają się ze śpiewem, w radosnej procesji do Piekarskiej Bazyliki.

W Wielki Czwartek przybyli pątnicy mogą przyjrzeć się scenie przedstawiającej m.in. ostatnią wieczerzę, modlitwę w Ogrójcu, wtrącenie Jezusa do rzeki Cedron poniżenia u Annasza, czy sąd u Kajfasza.

Kolejnego dnia, w Wielki Piątek, tuż po gorzkich żalach, na wzgórzu kalwaryjskim zebrani wierni zanurzają się w modlitwie uczestnicząc w inscenizacji ewangelicznych scen, takich jak: przesłuchanie Jezusa przed Piłatem, spotkanie z Herodem, a wreszcie krocząc Drogą Krzyżową ku Górze Ukrzyżowania. Misterium kończy scena złożenia ciała Chrystusa do grobu oraz adoracja relikwii Krzyża Świętego w kościele kalwaryjskim. Sugestywne odegranie kolejnych scen męki i śmierci Jezusa za każdym razem robi wielkie wrażenie na zebranych. Wielkopiątkowa inscenizacja trwa blisko trzy godziny.

Misterium to ogromne przedsięwzięcie organizacyjne. Poprzedza je kilka miesięcy pracy, setki rozmów telefonicznych, spotkań, analiz, konsultacji i przemyśleń, a przede wszystkim intensywna modlitwa członków Piekarskiego Bractwa Kalwaryjskiego w intencji obfitych owoców duchowych tego wydarzenia. To czas przygotowania strojów, dekoracji i rekwizytów. Część z nich należy poddać renowacji, niektóre stroje przeszyć lub uszyć na nowo, uzupełnić fragmenty scenografii, dopracować elementy sceniczne. Próby przed inscenizacją trwają półtora miesiąca. Składają się na nie: praca indywidualna „aktorów”, spotkania grupowe i wspólnie odgrywane sceny zbiorowe. Próby odbywają się zarówno w salkach parafialnych, jak i bezpośrednio na Kalwarii.

Jak mówią uczestnicy Misterium „przygotowania do inscenizacji to dni piękne i radosne, pełne satysfakcji z dobrze wykonanego zadania.  Ale to również chwile pełne smutku i poczucia, że nic nie wychodzi… To nerwy i złość, gdy pojawiają się trudności, komplikacje i problemy. Towarzyszą temu momenty wzruszenia, zadumy i zatrzymania, refleksji i zastanowienia się nad sobą". Dla wielu „aktorów” uczestnictwo w Misterium to również niepowtarzalne rekolekcje.

Pracę wolontariuszy koordynuje Piekarskie Bractwo Kalwaryjskie, które powołał pod koniec 2017 roku metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Bractwo posiada statut stowarzyszenia kościelnego, którego celem jest propagowanie pobożności pasyjnej i dbanie o rozwój piekarskiej Kalwarii poprzez zachowanie jej dziedzictwa materialnego i duchowego.

Jeśli chciałbyś włączyć się w organizację MISTERIUM poprzez:
grę aktorską, pomoc techniczną, dzielenie się talentami plastycznymi, wsparcie finansowe, modlitwę
lub gotów jesteś wesprzeć inne działanie Bractwa
zachęcamy do kontaktu i współpracy!